Dé complete hovenier.

Een complete hovenier beheerst alle aspecten van het tuinmanschap; ontwerp, advies, aanleg en onderhoud. Voor elke behoefte heeft Van Leeuwen de vaardigheden in huis. Het is de ecologische inslag en de bijbehorende overtuiging die het zichtbare verschil brengen.

Natuurlijk Ecologisch

Bij Van Leeuwen draait het om de juiste balans tussen belevingswaarde, functionaliteit en ecologie. Respect voor alles wat leeft in harmonie met de door u gewenste tuininrichting. Een plek om te ontspannen, te observeren of om lekker te tuinieren. Met mijn creativiteit, vakmanschap en passie voor natuur, en uw persoonlijke inbreng groeit uw tuin uit tot een groen harmonieus paradijsje.

Duurzaamheid

De bedroevende tuinepisode van enkel tegels en een terrasset is wat mij betreft passé. Denkt u daar anders over, dan bent u aan het verkeerde adres. Actuele vraagstukken vragen om een nieuwe benadering hoe verantwoord om te gaan met de leefomgeving. Als ecologisch hovenier wil ik bijdragen aan een kentering van de verstening door deze problematiek op microniveau te lijf gaan. Onttegelen, afkoppeling van hemelwater, hergebruik van materialen, inheemse plantensoortkeuze en oog voor de ecologische verbanden dragen daar alvast ‘een steentje aan bij’.

‘Een steentje aan bij’

Ecologie is mijn leidraad voor de tuininrichting. Naast uw tuincomfort heb ik oog voor al uw natuurlijke gasten, zoals bijen, vlinders, insecten en vogels. Uw gasten stellen de groene oase zeer op prijs en u geniet anderzijds van al hun activiteit. Van Leeuwen waarborgt de aantrekkingskracht in uw tuin op meerdere fronten. Diversiteit in beplanting, optimale bodemstructuur, het creëren van nest- en schuilgelegenheid en voedselvoorziening scheppen gelegenheid voor uw genode gasten. Op vele aspecten denkt Van Leeuwen niet alleen aan u, maar ook aan hen. Op de wijze dragen wij een steentje bij aan de natuurwaarden binnen het grotere geheel.

Werkwijze

‘Een steentje aan bij’ kunt u ook bezien in het licht van samenwerking. Uiteraard is uw persoonlijke inbreng in de planvorming belangrijk, maar wellicht schuwt u zelfs het fysieke werk niet? Samenwerking zie ik als een prima gereedschap voor kennisoverdracht, zodat u uiteindelijk zelf de tuin in ecologisch beheer kunt nemen. Heeft u nou minder groene vingers, maar bent u wel geïnspireerd geraakt, dan kan ik uw tuin ook in aanleg en onderhoud nemen. Het startpunt is altijd een vrijblijvend gesprek waarin de mogelijkheden en uw ideeën worden samengesmolten tot een gedeeld ecologisch uitgangspunt. Daarnaast geef ik volledige transparantie over de gedetailleerde kostenraming wanneer een eerste ontwerpschets wordt besproken.

Ontwerp, advies, aanleg en onderhoud

Een complete hovenier beheerst alle aspecten van het tuinmanschap; ontwerp, advies, aanleg en onderhoud. Voor elke behoefte heeft Van Leeuwen de vaardigheden in huis. Het is de ecologische inslag en de bijbehorende overtuiging die het zichtbare verschil brengen.

Achtergrond

Naast een wo-opleiding landschapsarchitectuur en ruimtelijke analyse heb ik de opleiding ecologisch hovenier afgerond, een perfecte combinatie van ontwerp en praktijk. Na vier jaar kantoor ben ik mijn grote liefde voor natuur achterna gegaan en heb ik mij als doelstelling gesteld om een leefomgeving te creëren van ‘tuinen die krioelen van leven’. Een impuls te geven aan de natuur binnen een versteende omgeving, waar mens en dier in harmonie kunnen leven.

Contact

van Leeuwen Natuurlijk
Ridderhoflaan 49
3451 XE Utrecht

Telefoonnummer
0646628205

E-mailades
info@vanleeuwennatuurlijk.nl

KvK nummer
632.469.10